User Tools

Site Tools


Sidebarapt-get

apt-get

Zoeken in de apt-cache
apt-cache search sdl
YUM is een alternatief voor apt

Bijvoorbeeld:

sudo yum install ffmpeg
apt-get.txt · Last modified: 2014/11/23 16:33 (external edit)