User Tools

Site Tools


Sidebarblender

Blender

 • meestal rechter muisknop, soms linker
 • X = delete
 • onderaan View menu voor verschillende aanzichten
 • bovenaan Add → Mesh → ….
 • objectmode / editmode
 • objectmode voor transformaties
 • editmode voor bewerkingen
 • a = alles (de-)selecteren
 • je kunt de as-pijlen in je object vastpakken om 'm over 1 as te slepen.
 • in editmode kun je met rechtermuisknop een vertex vastpakken.
 • klikken of enter om editen te beindigen.
 • b = block-select
 • er is een knopje om depth-test aan/uit te zetten. Dat maakt het mogelijk om ook vertices aan de achterkant van een bol te selecteren met block-select.
 • c = circle select
 • e = extrude
 • ex, ey, ez = toggle axis lock for extrude
 • g = grab
 • r = rotate
 • s = scale
 • proportional scale knopje naast depth-test (je kunt ook met twee vingers tegelijk (links klikken, wiel scrollen)
 • je kunt wisselen met knopjes onderaan tussen vertex, edge of face select.
 • lasso select: Ctrl+linkermuisknop
 • ey3 = extrude 3mm over y as
 • object knopje zit rechts voor transformations
 • in sculpt mode kunt je sculpten
 • in editmode kun je subdividen via het menu buttons aan de linkerkant.
 • via file menu kun je 'recover last session' kiezen als je bent vergeten te saven.
 • in objectmode kun je via modifiers panel aan de rechterkant kun je union doen om meshes samen te voegen. (altijd eerst saven want unions zijn tricky)
blender.txt · Last modified: 2014/11/23 16:33 (external edit)