User Tools

Site Tools


Sidebarinkcut

Inkcut

  • je kunt bij Options 'box around plot' aanzetten.
  • feed once finished (cm).
  • Axis 'invert y-axis' moet altijd aan! (bij FabLab Amersfoort)
  • Overcut (mm) kun je aanzetten als je wilt dat ie iets verder doorsnijdt zodat je je objecten makkelijker van de sticker af kunt halen.
  • Copies zet meerdere tekeningen naast elkaar. Let op dat je Material size instelt op 50cm (dat is de breedte van de rol)
  • v = 50 f = 40
  • blauwe mesje (60 graden hoek) is voor flock
  • rode mesje (45 graden hoek) is voor gewoon sticker + gewoon t-shirt sticker
inkcut.txt · Last modified: 2014/11/23 16:33 (external edit)