User Tools

Site Tools


Sidebarreact

React

propTypes

Het is ook handig de mogelijke proptypes te omschrijven. dit kan bijv zo:

class Input {
    static propTypes = {
      placeholder: PropTypes.string,
      onSubmit: PropTypes.func.isRequired
   }
}

Hiervoor moet je nog wel stage 0 enablen in de babel config, dit kan door in de config.js, in babelOptions, stage: 0 toe te voegen.

zie ook: https://facebook.github.io/react/docs/reusable-components.html

Bind a component's onClick event

react.txt · Last modified: 2017/06/26 13:24 by rick