User Tools

Site Tools


Sidebarvirtualmin

virtualmin

yum

Packages installeren gaat met yum. (Ik heb ze net geïnstalleerd.)
Voor beide programma's voeg je eerst een repository toe zoals hier beschreven: http://xmodulo.com/2013/01/how-to-set-up-rpmforge-repoforge-repository-on-centos.html.
Daarna 'yum install iftop' en gelijk voor htop.

cronjobs
Centos

See CentOS

install
uninstall
sh install.sh --uninstall
ftp

you might need set your ftp client to 'active' mode

change a virtual server owner's password
config file

/etc/webmin/miniserv.conf:

virtualmin.txt · Last modified: 2014/11/23 16:33 (external edit)